Wat onderscheidt ons?

 • Brede expertise en ervaring in de realisatie van duurzame en circulair ingekochte bouwprojecten zoals gebouwen, infrastructuurprojecten en duurzame-energieprojecten.
 • Diepgaande kennis van aan duurzaamheid gerelateerde onderwerpen:
  • Wet en regelgeving
  • Erkende regelingen rondom methodieken en systemen
  • Verdienmodellen bij toepassing duurzaamheid en circulariteit
  • Maatschappelijk waarde van duurzaamheidsmaatregelen
  • Impact en gevolg van duurzaamheidsmaatregelen
 • Wij voldoen aan de behoefte van organisaties om hun duurzaamheidsbeleid te concreet te vertalen naar een praktische werkwijze met duidelijke toegevoegde waarden,
 • Wij passen onze kennis toe voor heldere contracteisen om zo een circulair bouwplan aanbesteding-gereed te maken.
 • We leiden medewerkers van organisaties op om uiteindelijk zelfstandig advies te geven over het circulaire inkopen van bouwprojecten en deze in te kopen.
 • We breiden zo het netwerk uit van circulaire specialisten en we zorgen zo voor blijvende resultaten in de groene bouweconomie.

Onze aanpak:

1. Inzicht verkrijgen in de inhoudelijke behoefte van de organisatie is een must voor formulering van doelen.

Hierdoor blijft er focus. Inventarisatie van onderwerpen, betekenis ervan bepalen voor de organisatie. Onderbouwd kiezen en selecteren van onderwerpen die prioriteit hebben.

2. Samenstelling van de routekaart voor de organisatie.

Definitie. Starten met het formuleren van een definitie van duurzaamheid en circulariteit en het toetsen aan landelijk en lokaal beleid. Ambities uiten zich in een vraagstelling die aansluit bij de principes van de circulaire economie. Routekaart. Dit begint met het in kaart brengen van de eisen, de ambities en de scope van het project of contract. Na het bepalen van het kader en mogelijke eisen, wordt de kennis van en brede ervaring aangeboden.

3. Vormgegeven aan de aanbestedingsprocedure, waarbij ondersteuning is bij het opstellen van de selectie- en gunningsdocumenten en een passende beoordelingsmethodiek gekozen wordt.

Ambities worden bepaald en er wordt vastgesteld op welke manier duurzaamheid en circulariteit in de toekomst onderdeel uit moeten maken van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld het toepassen van Duurzaam GWW of Levenscyclus-benadering van projecten en producten.

4. Het formuleren van resultaatgerichte doelen en acties op basis van praktijkervaring.

Er wordt van het beleid naar het concrete doel toe gewerkt. Van het doel naar de inkoopcriteria. Welke VPI of KPI wil de organisatie meten. Hoe moet het verificatie en validatie proces worden ingericht in de Plan, de tender, of de realisatiefase? Hoe wordt de markt gehouden aan datgene wat ze aanbieden? Denk hierbij aan het koppelen van beleid aan concrete en praktische toepasbare inkoopcriteria of het inzicht in de keten van de organisatie.

Ons team:

Born Goedkoop

Born is een enthousiaste senior adviseur op het gebied van circulaire economie, bij strategievorming en inkoop- en aanbestedingstrajecten. In een snel veranderende wereld formuleert Born antwoorden op complexe vraagstukken rondom duurzaamheid. Hij kijkt met een integrale, multidisciplinaire blik naar het landschap van nu en vertaalt dit met zijn kennis en ervaring naar duurzame en middellange termijn oplossingen. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring op het gebied van  circulaire strategie, bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.

Born wil zoveel als mogelijk bijdragen in de ontwikkeling van een lineaire naar circulaire bouweconomie waarbij zo min mogelijk wordt verspild en streeft naar een circulaire maatschappij, waarbij bewustwording en samenwerking centraal staan. Vanuit die overtuiging heeft hij samen met Aratis het adviesbureau Sant Verde opgericht

Magchiel van Os

Met zijn ruime ervaring in de vergroening van de bouw en duurzaamheid ontwikkeling heeft Magchiel brede kennis van duurzame zaken. In diverse technische en commerciële disciplines heeft hij projectteams helpen verduurzamen, bedrijfsprocessen bij (project) organisaties helpen verbeteren en innovaties geïmplementeerd. Samenwerken aan duurzaamheid en energietransitie voeren de boventoon in Magchiel zijn carrière en ambitie. Hij probeert bruggen te bouwen tussen zijn klanten, partners, collega’s, en leveranciers.

Met de blik op de toekomst gericht zet hij ideeën om in een gestructureerde aanpak. De laatste jaren heeft hij zich meer gericht op bedrijfsbrede implementatie van innovaties en het ontwikkelingen van nieuwe business. Enthousiast en betrokken creëert hij een omgeving waarin het team met frisse blik creativiteit kan werken aan verbetering en verduurzaming. Hij houdt van afwisseling en het beste uit mensen naar boven te halen. Binnen Sant Verde is Magchiel betrokken bij zowel adviestrajecten alsook managementtaken waarbij hij kennis en skills deelt met zijn collega’s.

Wil je de volgende stap zetten in je circulaire bedrijfsvoering?
Of wil je met ons praten over samenwerking in circulariteit?
Of ben je toe aan meer vervulling in je werk door de groene bouweconomie verder te brengen?

Neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking met een fantastische kop koffie!

  Hierbij ga ik akkoord met het opslaan van deze data om contact met mij op te nemen.