Onze diensten

Sant Verde helpt publieke en private organisaties om gebaseerd op kennisdeling, zo goed als mogelijk de klimaateffecten én grondstoffenverspilling tegen te gaan. Om deze kennis te borgen in uw organisatie en circulair in te kopen bieden we de volgende diensten aan:

01

Onze dienst Circulair Inkopen

Heeft u gekozen om meer circulair in te kopen en wilt u worden ondersteund bij de eerste stappen in uw organisatie? Wij kunnen u adviseren u uw proces begeleiden.

 • U krijgt instrumenten en ervaringen aangeleerd om circulaire inkoop te ontwikkelen in uw organisatie.
 • U leert borgen dat uw projecten, productleveringen en diensten die u koopt uiteindelijk weer hoogwaardig doorverkocht of hergebruikt kunnen worden.
 • Uw circulaire inkoop slaagt door te leren richten op samenwerking, inzichten en maatschappelijke procesinnovatie.

Dit pakket is bedoeld voor alle bedrijven, zoals aanbestedende diensten binnen de infrastructuur, bouw c.q. vastgoed of particuliere ondernemingen.

02

Onze dienst Circulair Aanbesteden

Heeft u meerdere projecten in aanbesteding en zoekt u ondersteuning voor de duurzaamheids paragraaf ofwel circulaire voorwaarden en criteria bij het de implementatie? Wij kunnen voor u de relevante contractdocumenten opstellen, adviseren bij vraag en antwoord (NVI), en toetsen van aanbiedingen en opleveringen.

 • Voor het inbedden van circulariteit in een contract werken wij vanuit een bredere toepassing van contractvormen zoals: Bouwteam, prestatie-, product-service- of pay-per-use contracten om circulariteit te bevorderen.
 • Het gaat er om, materialen en energie zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken aan het eind van de levenscyclus.
 • Wij begeleiden organisaties met de keuze van contractvorm, de implementatie van de aanbesteding en de inrichting van de tenderdocumenten.

Dit pakket passen we veel toe bij grotere aanbestedende diensten zoals de centrale overheid, maar ook ondersteunen we regionale of gemeentelijke diensten die dit stapsgewijs willen implementeren.

03

Onze dienst Waar te beginnen met toepassen van Circulariteit CO2eq / LCA / MKI / MPG / EPC?

Wilt u praktische ondersteuning voor uw circulaire berekeningen bij de eigen organisatie of vastgoedontwikkeling? Wij helpen u bij het inzetten op maatregelen voor duurzaamheid & circulariteit.

 • Wij brengen de juiste kennis en expertise voor u bijeen en helpen u om circulariteit toe te passen in uw organisatie of project.
 • Wij maken milieukostenindicaties (MKI) en weten welke regels u kunt volgen, en coachen u bij het berekenen van klimaatverandering (CO2eq).
 • Voor het ontwikkelen en implementeren van materialen prestatie van gebouwen (MPG) en het maken van LCA-rapportages helpen we u op weg.

Deze dienst is in brede zin gericht op opdrachtgevers in de vastgoed en infrastructuur.

04

Onze dienst Ontwikkelen van een Duurzaam en Circulaire strategie

Wilt u voor uw gehele organisatie of een deel ervan duurzame én praktische doelstellingen definiëren en operationaliseren? Wij kunnen u hierin ondersteuning of advies bieden van beleid tot implementatie.

 • Wij helpen u op circulaire manier te denken om economische of maatschappelijke doelen en vormen van behoud strategisch te formuleren. Uw organisatie krijgt invloed in:
  – Data en digitalisering in een circulaire economie.
  – Circulaire economie door ontwerp.
  – Vernieuwende consumptiepatronen door circulaire economie.
  – Circulaire economie in gebouwen en biomassa
 • Door inhoudelijke kennis op strategisch en systeemniveau in probleemvorm te onderzoeken en te benoemen komen we samen met u tot een inpassing of strategie op een dusdanige manier dat de aanpak en uitvoering begrepen wordt door uw organisaties of stakeholders.
 • Uw organisatie wordt hiermee aanjager van circulaire overgang naar een meer circulaire economie en draagt bij aan een goed functionerende markt voor afval en gerecycleerde grondstoffen.

Dit pakket is interessant voor alle bedrijven zoals aanbestedende diensten binnen de infrastructuur, bouw c.q. vastgoed of particuliere ondernemingen.

05

Onze dienst Duurzame en Circulaire verdienmodellen

Wilt u uw verdienmodel verduurzamen met behoud van uw productiviteit? Wij kunnen uw helpen met verandermanagement op dit vlak en het kiezen en implementeren van bedrijfsmodellen voor de circulaire economie.

 • We helpen uw focus verschuiven naar duurzaam inkopen.
 • We handhaven met u de productiviteit gedurende ontwikkelingen van levenscycli binnen uw organisatie.
 • We laten met u de verliezen van niet-hernieuwbare materialen afnemen en besparen op grondstofkosten.

Dit pakket is met name geschikt voor particuliere en nutsbedrijven die actief werken met grondstoffen.

Wil je de volgende stap zetten
in je circulaire bedrijfsvoering?

Neem dan contact met ons op voor een nadere
kennismaking met een fantastische kop koffie!

Neem contact op