Waarom doen wij dit?

Wij willen duurzame impact leveren door zoveel als mogelijk bij te dragen in de ontwikkeling van een lineaire naar duurzame, circulaire bouweconomie waarbij zo min mogelijk grondstoffen worden verspild en CO2 wordt uitgestoten. De voorbeelden van toekomstige tekorten en klimaateffecten worden nu al zichtbaar en gebruiken daartoe het krachtigste middel: circulair inkopen.

Wat onderscheidt ons?

Wij passen brede expertise en ervaring toe in de realisatie van duurzame en circulair ingekochte bouwprojecten zoals gebouwen, infrastructuurprojecten en duurzame-energieprojecten.

Bij het opstellen van veel bekende modellen, methodes en protocollen hebben wij aan de wieg gestaan, en hebben daardoor diepgaande kennis hierover, en over de relevante wet en regelgeving, verdienmodellen maatschappelijk waarde en de impact van duurzaamheidsmaatregelen.

Wij voldoen aan de behoefte van organisaties om hun duurzaamheidsbeleid concreet te vertalen naar een praktische werkwijze met duidelijke toegevoegde waarden, passen onze kennis toe voor heldere contracteisen om zo een circulair bouwplan aanbesteding-gereed te maken.

Ook leiden we medewerkers van organisaties op om uiteindelijk zelfstandig advies te geven over het circulaire inkopen van bouwprojecten en deze in te kopen, en breiden zo het netwerk uit van circulaire specialisten. Hierdoor stimuleren we blijvende resultaten in de groene bouweconomie.

Onze aanpak:

Dit stroomschema beschrijft onze werkwijze die wij zoveel mogelijk proberen te volgen om te komen van beleid tot praktische implementatie.

Terugkerende aspecten binnen onze aanpak:

Inzicht verkrijgen in de inhoudelijke behoefte van de organisatie is een must voor formulering van doelen.

Hierdoor blijft er focus. Inventarisatie van onderwerpen, betekenis ervan bepalen voor de organisatie. Onderbouwd kiezen en selecteren van onderwerpen die prioriteit hebben.

Samenstelling van de routekaart voor de organisatie.

Definitie. Starten met het formuleren van een definitie van duurzaamheid en circulariteit en het toetsen aan landelijk en lokaal beleid. Ambities uiten zich in een vraagstelling die aansluit bij de principes van de circulaire economie. Routekaart. Dit begint met het in kaart brengen van de eisen, de ambities en de scope van het project of contract. Na het bepalen van het kader en mogelijke eisen, wordt de kennis van en brede ervaring aangeboden.

Vormgeven aan de aanbestedingsprocedure, waarbij ondersteuning is bij het opstellen van de selectie- en gunningsdocumenten en een passende beoordelingsmethodiek gekozen wordt.

Ambities worden bepaald en er wordt vastgesteld op welke manier duurzaamheid en circulariteit in de toekomst onderdeel uit moeten maken van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld het toepassen van Duurzaam GWW of Levenscyclus-benadering van projecten en producten.

Het formuleren van resultaatgerichte doelen en acties op basis van praktijkervaring.

Er wordt van het beleid naar het concrete doel toe gewerkt. Van het doel naar de inkoopcriteria. Welke VPI of KPI wil de organisatie meten. Hoe moet het verificatie en validatie proces worden ingericht in de Plan, de tender, of de realisatiefase? Hoe wordt de markt gehouden aan datgene wat ze aanbieden? Denk hierbij aan het koppelen van beleid aan concrete en praktische toepasbare inkoopcriteria of het inzicht in de keten van de organisatie.

Ben je toe aan meer vervulling in je werk door de groene bouweconomie verder te brengen?
Neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking onder het genot van een kop koffie of thee!

Neem contact op